LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Saturday, October 3, 2009

BERSETUBUH SEBELUM MANDI HAID


BERSETUBUH SEBELUM MANDI HAID??

Soalan :
assalamualaikum.


saya telah kering darah haid tetapi sebelum sempat mandi wajib, suami telah mengauli saya. Adakah saya perlu mandi wajib sebanyak dua kali contohnya untuk haid terlebih dahulu kemudian mandi junub? bagaimanakah cara mandi wajib yang harus saya lakukan?.


Jawapan : Wa'alaikumussalam wrt. wbt.,
Antara perkara yang diharamkan ke atas perempuan perempuan yang sedang dalam ialah melakukan persetubuhan, ini adalah berdasarkan maksud firman Allah SWT : Dan mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad), mengenai (hukum) haid. Katankanlah : "Darah haid itu satu benda yang menjijikkan ( dan mendatangkan mudarat)". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari perempuan (jangan bersetubuh dengan isteri kamu) dalam masa datang darah haid itu, dan janganlah kamu menghampiri mereka (untuk bersetubuh) sebelum mereka suci. Kemudian apabila mereka sudah bersuci maka datangilah mereka menurut jalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kamu. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang banyak bertaubat, dan mengasihi orang-orang yang sentiasa bersucikan diri.

(Al- Baqarah 222)

Berdasarkan kepada maksud ayat di atas bersetubuh setelah kering haid tetapi belum mandi hadas besar hukumnya haram kerana suci dikira selepas mandi hadas besar. Maksud bersuci dalam ayat di atas adalah mandi wajib.


Ada pendapat mengatakan perempuan yang belum mandi hadas dia masih dalam najis kerana darah haid itu najis. Sayyidina Umar r.a mengatakan bersetubuh dengan perempuan yang di dalam haid itu berkemungkinan boleh membawa anaknya menjadi cacat pada tubuh badan atau tercedera matanya seperti buta dan sebagainya.

Hal ini berlaku apabila seorang bertanya Sayyidina Umar r.a kenapa anaknya menjadi hitam macam Habsyi, lantas Sayyidina Umar r.a bertanya adakah kamu melakukan persetubuhan semasa isteri kamu sedang haid : maka jawab orang itu "bahkan"bermaksud dia telah bersetubuh ketikad haid. Sayyidina Umar r.a berkata itulah sebabnyaanaknya menjadi cacat. Bersetubuh ketika dalam keadaan haid adalah haram dan berdosa.

Dalam situasi yang dihadapi puan, memadai hanya mandi wajib atau mengangkat hadas besar sekali sahaja.

Ketegasan pengharaman

Sekiranya seorang perempuan hendak mengauli dengan suaminya(jimak),padahal sewaktu hendak mandi tidak ada air sama sekali,maka bagi menghalalkan suaminya melakukan jima'

dengan isterinya maka boleh bagi perempuan tersebut bertayammum sebagai ganti mandi junub dan menjadi halal bagi suami mennggauli isterinya.Tayammum membolehkan dia melakukan persetubuhan berkali-kali.Jika tayamum dikerjakan untuk melakukan dua perkara contohnya untuk melakukan solat dan untuk bersetubuh denga suaminya maka yang demikian hukumnya adalah sah.Tetapi mesti mengerjakan solat terlebih dahulu,akan tetapi jika bersetubuh terlebih dahulu kemudian baru melakukan solat,maka solastnya tidak sah.

Wanita yang sedang mendapat haid haram disetubuhi oleh suaminya. Keharamannya ditetapkan oleh Al-Quran Al-Kariem berikut ini:

Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: `Haidh itu adalah suatu kotoran`. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.(QS. Al-Baqarah:222)

Yang dimaksud dengan menjauhi mereka adalah tidak menyetubuhinya.

Mazhab Hanbali membolehkan mencumbu wanita yang sedang haid pada bagian tubuh selain antara pusar dan lutut atau selama tidak terjadi persetubuhan. Hal itu didasari oleh sabda Rasulullah SAW ketika beliau ditanya tentang hukum mencumbui wanita yang sedang haid maka beliau menjawab:

Dari Anas ra bahwa orang yahudi bisa para wanita mereka mendapat haidh, tidak memberikan makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Lakukan segala yang kau mau kecuali hubungan badan." (HR

Dari Aisyahra berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan aku untuk memakain sarung, beliau mencumbuku sedangkan aku dalam keadaan datang haidh." (HR Muslim)`.

Keharaman menyetubuhi wanita yang sedang haid ini tetap berlangsung sampai wanita tersebut selesai dari haid dan selesai mandinya. Tidak cukup hanya selesai haid saja, tetapi juga sudah selesai dari mandi janabah.

Sebab dalam surat Al-Baqarah ayat 222 itu Allah menyebutkan bahwa wanita haid itu haram disetubuhi sampai mereka menjadi suci dan menjadi suci itu bukan sekedar berhentinya darah namun harus dengan mandi janabah, itu adalah pendapat Al-Malikiyah dan As-Syafi`iyah serta al-Hanafiyah.

Kaffarat Menyetubuhi Wanita Haidh

Bila seorang wanita sedang haid disetubuhi oleh suaminya maka ada hukuman baginya menurut al-Hanabilah. Besarnya adalah satu dinar atau setengah dinar dan terserah memilih yang mana.(Ruj:Fat Hul Qarib)

. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW berikut:

Dari Ibn Abbas dari Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang menyetubuhi isterinya dalam keadaan haidh: `Orang yang menyetubuhi isterinya diwaktu haid haruslah bersedekah satu dinar atau setengah dinar` (HR Khamsah dan dishahihkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Al-Qaththan)

As Syafi`iyah memandang bahwa bila terjadi kes seperti itu tidaklah didenda dengan kafarat melainkan hanya disunnahkan saja untuk bersedekah. Satu dinar bila melakukannya diawal haid, dan setengah dinar bila diakhir haid.

Namun umumnya para ulama seperti al-Malikiyah dan as-Syafi`iyah dalam pendapatnya yang terbaru tidak mewajibkan denda kafarat bagi pelakunya cukup baginya untuk beristigfar dan bertaubat.

Sebab hadis yang menyebutkan kafarat itu hadis yang mudah tharib sebagaimana yang disebutkan oleh al-Hafidz Ibn Hajar dalam Nailul Authar jilid 1 halaman 278.

Wallahu a'lam bishshawab, wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

No comments:

Post a Comment