1. KONSEP

Sistem ini merupakan satu sistem pengurusan disiplin yang dapat mengesan dan mengawal tingkahlaku murid. Seterusnya langkah-langkah intervensi dapat dirancang dan dilaksanakan di sekolah bagi melahirkan modal insan murid yang seimbang dari aspek jasmani, emosi, rohani, dan intelek, selaras dengan kehendak Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2. VISI

Modal Insan Murid Terbilang

3. MISI

Memastikan pengurusan disiplin sekolah berada pada tahap yang terbaik, mempunyai daya kawal selia disiplin yang mantap dan berkesan.

4. SENARIO SEDIA ADA

Kaedah pengurusan dan amalan sedia ada agak pelbagai dan merumitkan. Hal ini berlaku kerana setiap sekolah mempunyai gaya dan cara pengurusan tersendiri. Keadaan ini semakin menyulitkan apabila ada antara guru-guru yang tidak memahami peraturan dan Pekeliling berkaitan disiplin, ditambah pula dengan gangguan emosi dalam kalangan guru. Justeru banyaklah tersiarnya berita kecacatan pengurusan disiplin sekolah di media masa.

4.1 TUMPUAN TINGKAH LAKU

Dalam amalam biasa, aspek yang sering diberi perhatian dalam pengurusan disiplin murid adalah terhadap tingkah laku negatif murid. Murid-murid akan dihukum dengan pelbagai cara dan kaedah (adakalanya melangar peraturan yang ada).

4.2 PENGURUSAN DISIPLIN
Amalan biasa juga, menjadikan Setiausaha Disiplin dan GPK HEM sebagai personel penyelesai masalah disiplin. Mereka menjadi orang yang dilonggokkan dengan pelbagai masalah disiplin, sedangkan mereka juga mempunyai tanggungjawab khusus, yang sama seperti guru-guru lain. Akhirnya, tugas menyelesaikan masalah disiplin menjadi bebanan tambahan yang merungsingkan.
Justeru kita melihat bahawa lantikan Guru Disiplin terdiri dalam kalangan guru-guru lelaki yang garang, brutal dan berani. Keadaan ini menimbulkan ketidakadilan, sehingga membolehkan sebahagian guru terselamat atau mengelak daripada dilantik sebagai Guru Disiplin.

5. SENARIO SEPATUTNYA

e-Disiplin cuba mewujudkan senario baru dan sepatutnya dalam pengurusan disiplin.

5.1 TUMPUAN TINGKAH LAKU SEPATUTNYA

e-Disiplin memberikan tumpuan kepada aspek tingkah laku murid sama ada berbentuk negatif ataupun positif. Kedua-dua jenis tingkah laku ini diambil kira dalam proses memulihkan murid. Tingkah laku negatif akan diberikan markah celaan, manakala tingkah laku positif akan diberikan markah pujian. Kedua-dua jenis markah ini akan diadun untuk menentukan tahap disiplin seseorang murid. Adunan ini akan disusuli pula dengan sesi bimbingan dan kaunseling untuk membentuk sahsiah murid pada tahap yang terbaik.

5.2 PENGURUSAN DISIPLIN YANG SEPATUTNYA
e-Disiplin cuba merealisasikan pekeliling bahawa semua guru adalah guru disiplin. Manakala Setiausaha Disiplin berperanan sebagai penyelaras pengurusan disiplin. Melalui kaedah pengurusan disiplin yang minimum, keadaan ini akan dapat dicapai.
Lantikan Setiausaha Disiplin boleh dibuat tanpa perlu mengambil kira perwatakan dan jantina seseorang guru. Hakikatnya sesiapa sahaja boleh dilantik sbagai Setiausaha Disiplin.

5.3 PENYIMPANAN REKOD

e-Disiplin menyediakan kaedah penyimpanan rekod dalam komputer atau pemacu lain.. Kaedah ini akan mengurangkan beban dan ruang kerja pengurusan disiplin khususnya berkaitan kerja-keja perkeranian dan sistem fail. Malah keadah ini juga akan mengurangkan penggunaan kertas.

6. KAEDAH
e-Disiplin adalah kaedah memulihkan disiplin murid. Justeru itu, e-Disiplin bergerak atas laporan salah laku murid, dan akan disusuli dengan usaha-usaha pemulihan dan bimbingan.

6.1 SALAH LAKU

6.1.1 JENIS SALAH LAKU
Jenis salah laku yang ada dalam e-Disiplin adalah berdasarkan senarai salah laku dalam Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM) Kementerian Pelajran, seperti berikut.

Kod Kesalahan Kesalahan

A. TINGKAH LAKU JENAYAH
A01 Berjudi
A02 Mencuri
A03 Mengancam/Memukul/Mencederakan Guru
A04 Mengancam/Memukul/Mencederakan Kakitangan
A05 Mengancam/Memukul/Mencederakan Murid
A06 Peras Ugut
A07 Gengsterisme
A08 Bawa Senjata Merbahaya
A09 Mencabul Kehormatan
A10 Menceroboh
A11 Tunjuk Perasaan
A12 Merusuh
A13 Membunuh
A14 Merogol
A15 Bergaduh

B. PENYALAHGUNAAN DADAH / INHALAN / RACUN
B01 Memiliki / Menyimpan
B02 Membekal / Menawarkan
B03 Menjual / Mengedar
B04 Menghisap / Menyuntik / Menyedut / Meminum / Menghidu
B05 Menghidu Bahan-Bahan Inhalan

C. BULI
C01 Buli Bahasa
C02 Buli Fizikal
C03 Buli Isyarat
C04 Buli Perhubungan

D. ROKOK
D01 MEMILIKI / MENYIMPAN
D02 MEMBEKAL / MENAWARKAN
D03 MENJUAL DAN MENGEDAR
D04 MENGHISAP
1. Kali Pertama (1 Rotan)
2. Kali Kedua (2 Rotan)
3. Kali Ketiga ( 3 Rotan)
4. Kali Keempat (Gantung)
5. Kali Kelima (Buang)

E. PONTENG

E01
Ponteng Sekolah
1. 3 Hari Berturur-Turut Atau 10 Hari Tidak Berturur-Turut
2. 10 Hari Berturur-Turut Atau 20 Hari Tidak Berturur-Turut
3. 17 Hari Berturur-Turut Atau 40 Hari Tidak Berturur-Turut
4. 31 Hari Berturur-Turut Atau 60 Hari Tidak Berturur-Turut
E02 Ponteng Kelas
E03 Ponteng Aktiviti Kokurikulum
E04 Ponteng Ujian / Peperiksaan
E05 Ponteng Prep
E06 Ponteng Asrama
E07 Ponteng Acara Rasmi Sekolah
E08 Ponteng Perhimpunan

F. TINGKAH LAKU LUCAH
F01 Bercumbuan
F02 Berkhalwat
F03 Bawa Bahan Lucah
F04 Mengedar Bahan Lucah
F05 Mengintai
F06 Menggunakan Kata / Perbuatan Lucah
F07 Melukis & Menulis Kata-Kata Dan Gambar Lucah
F08 Menonton Vcd / Filem Lucah
F09 Memeluk Murid Lain Jantina
F10 Berdua-Duaan Yang Menimbulkan Syak

G. TINGKAH LAKU KURANG SOPAN / BIADAP
G01 Biadap Kepada Guru
G02 Biadap Kepada Kakitangan
G03 Biadap Kepada Tetamu
G04 Berkelakuan Kasar Kepada Murid
G05 Berbahasa Kesat / Kasar Kepada Murid
G06 Meminum / Membeli / Menyimpan / Mengedar Minuman Yang Memabukkan
G07 Membuang Sampah Merata-Rata
G08 Ingkar Arahan Guru
G09 Ingkar Arahan Pengawas
G10 Meludah Di Tempat Tidak Sepatutnya

H. KESALAHAN VANDALISME

H01 Merosakkan Harta Benda Sekolah
H02 Merosakkan Harta Benda Asrama
H03 Merosakkan Harta Benda Kantin
H04 Merosakkan Peralatan Bilik-Bilik Khas
H05 Merosakkan Tanaman Tumbuhan / Tanaman Hiasan
H06 Menconteng Dinding Bangunan Sekolah
H07 Menconteng Dinding Bangunan Asrama
H08 Merosak / Mengoyak Buku Spbt
H09 Merosakkan Peralatan Sukan
H10 Merosakkan Kenderaan Guru Besar / Pengetua / Guru / Kakitangan
H11 Merosakkan Harta / Kenderaan Murid

J. TINGKAH LAKU TIDAK AMANAH
J01 Pecah Amanah
J02 Berbohong
J03 Tidak Bertanggungjawab
J04 Tidak Jujur

K. KENAKALAN
K01 Menunggang Motosikal Dalam Kawasan Sekolah
K02 Masuk Tandas Berlainan Jantina
K03 Sengaja Membunyikan Loceng Kecemasan
K04 Mengganggu Semasa Pengajaran & Pembelajaran
K05 Tidak Ikut Giliran / Berebut-Rebut / Bertolak-Tolak
K06 Membawa / Bermain Mercun
K07 Mengubahsuai Pendawaian Elektrik
K08 Keluar Kawasan Sekolah / Asrama Tanpa Kebenaran
K09 Bermain Dalam Dorm
K10 Melanggar Peraturan Asrama

L. TINGKAH LAKU TIDAK PENTINGKAN MASA

L01 Lewat Ke Sekolah
L02 Lewat Ke Perhimpunan
L03 Lewat Masuk Kelas
L04 Lewat Datang Aktiviti Luar Kelas / Kokurikulum
L05 Lewat Masuk / Balik Ke Asrama

M. KEKEMASAN DIRI
M01 Berkuku Panjang
M02 Mewarna Kuku / Berinai
M03 Berambut Panjang
M04 Rambut Berfesyen
M05 Bermisai / Berjanggut
M06 Memakai Pakaian Tidak Mengikut Peraturan
M07 Pakai Barang Kemas
M08 Mencukur Bulu Kening
M09 Memakai Alat Solek

N. PENGLIBATAN POLITIK
N01 Penglibatan Dalam Perhimpunan / Perarakan Politik
N02 Merayu Undi Dalam Pilihanraya
N03 Menyebar Penulisan / Dokumen / Propaganda Politik

6.1.2 MARKAH
Markah-markah salah laku adalah ditetapkan seperti berikut;
a. Markah hendaklah antara 3, 5, dan 10. Markah 3 bermaksud kes salah laku yang dianggap ringan. Markah 5 bermaksud kesalahan yang sederhana atau kesalahan ringan yang diulang-ulang, Markah 10 bermaksud salah laku yang berat.
b. Penetapan markah mestilah berdasarkan kelulusan Pengetua dan GPK HEM.

6.2 AMARAN DISIPLIN
Amaran Disiplin mestilah mengikut turutan. Melalui sistem ini, amaran disiplin adalah seperti berikut;

6.2.1 Amaran Disiplin Pertama (Bertulis) – (AD1)

Amaran ini dikeluarkan apabila markah salah laku mencapai antara 20 hingga 30 markah. Amaran ini hanya dikeluarkan sekali untuk setiap murid sepanjang persekolahnnya.

6.2.2 Amaran Disiplin Kedua (Bertulis) – (AD2)
Amaran ini dikeluarkan apabila markah salah laku mencapai antara 30 hingga 40 markah. Amaran ini juga hanya dikeluarkan sekali untuk setiap murid sepanjang persekolahnnya.

6.2.3 Amaran Disiplin Ketiga (Gantung Sekolah) – (AD3)

Amaran ini dikeluarkan apabila markah salah laku mencapai antara 60 hingga 70 markah. Bagaimanapun, Pengetua boleh menggantung murid (Kes Khas) tanpa Amaran Disiplin Pertama dan Kedua. Dalam hal ini, apabila murid digantung (bagi kes khas), bermaksud Amaran Disiplin Pertama (AD1) dan Amaran Disiplin Kedua (AD2) dikeluarkan serentak bersama-sama hukuman gantung sekolah. Prosedur hukuman gantung sekolah adalah seperti berikut;
a. Keluarkan Surat Pertuduhan (dari sistem)
b. Panggil murid untuk dibicarakan atau diambil pengakuan
c. Serahkan Surat Pertuduhan Gantung.
d. Murid diberi peluang untuk membuat Surat Rayuan dalam tempoh 14 hari.
e. Selepas murid menghantar Surat Rayuan, atau selepas tempoh 14 hari (mana-mana yang terdahulu) Pengetua boleh membuat pertimbangan sama ada untuk menggantung atau tidak murid berkenaan.
f. Jika dihukum gantung, gunakan borang dalam sistem untuk mengeluarkan Surat Hukuman Gantung

6.2.4 Amaran Disiplin Keempat (Amaran Akhir) – (AD4)
Amaran ini dkeluarkan apabila markah salah laku mencapai antara 80 dan 90 markah. Amaran ini juga hanya dikeluarkan sekali untuk setiap murid sepanjang persekolahnnya.

6.2.5 Buang Sekolah – (AD5)

Amaran ini dikeluarkan apabila mencapai markah salah laku mencapai 100 dan ke atas. Hukuman ini boleh juga dikenakan bagi kes-kes khas, mengikut pertimbangan Pengetua. Prosedur hukuman buang sekolah adalah seperti berikut;
g. Keluarkan Surat Pertuduhan buang sekolah (dari sistem)
h. Panggil murid untuk dibicarakan atau diambil pengakuan
i. Serahkan Surat Pertuduhan buang sekolah.
j. Murid diberi peluang untuk membuat Surat Rayuan dalam tempoh 14 hari.
k. Selepas murid menghantar Surat Rayuan, atau selepas tempoh 14 hari (mana-mana yang terdahulu) Pengetua boleh membuat pertimbangan sama ada untuk membuang atau tidak murid berkenaan.
l. Jika dihukum buang sekolah, gunakan borang dalam sistem.

6.2.6 Amaran-Amaran Lisan

Amaran ini dikeluarkan dari semasa ke semasa, atau apabila murid melakukan kes-kes salah laku.

6.2.7 Hukuan Rotan – Kes Merokok
Hukuman ini adalah mengikut pekeliling berkaitan kes merokok.

6.3 PEMULIHAN

6.3.1 KERJA AMAL
Kerja Amal adalah satu bentuk hukuman yang boleh dijalani oleh murid-murid secara sukarela. Sistem e-Disiplin menawarkan 2 kali kerja amal bagi setiap Amaran Disiplin yang diberikan kepada murid-murid.

Syarat-syarat Kerja Amal adalah seperti berikut;
a. Dijalani di luar waktu pembelajaran dan pembelajaran, atau di luar waktu persekolahan
b. Kerja-keja yang dilaksanakan tidak bermaksud menggantikan kerja rutin pekerja-pekerja / kakitangan sekolah.
c. Kerja-kerja yang tidak terlalu berat atau membebankan murid
d. Dikawal selia oleh guru
e. Boleh juga melibatkan kerja-kerja kemasyarakatan di luar sekolah

6.3.1.1 JENIS KERJA AMAL

Jenis-jenis Kerja Amal yang disenaraikan dalam e-Disiplin adalah seperti berikut;

KERJA AMAL
KA01 Menolong Guru Dalam Keceriaan Sekolah
KA02 Kerja-Kerja Lanskap/Tanam Dan Jaga Pokok Bunga Dll
KA03 Kerja Mengecat/Mural/Kerja-Kerja Berat
KA04 Kerja-Kerja Mulia-Pertolongan Cemas
KA05 Kesungguhan Ketika Di Surau-Rajin/Tertib/Tekun
KA06 Komitmen Untuk Datang Awal Ke Sekolah
KA07 Ringan Tulang-Sukarela Menolong Guru
KA08 Membersih Dan Menceriakan Kelas
KA09 Membersih Dan Menyusun Bilik-Bilik Khas
KA1O Membersih Kawasan Persekitaran Sekolah
KA11 Membaiki Dan Membaik Pulih Peralatan Sekolah
KA12 Memberi Maklumat Yang Berguna Kepada Sekolah
KA13 Amalan Jimat Cermat (Air, Elektrik Dll)
KA14 Aktif Dalam Aktiviti Kemasyarakatan
KA15 Penglibatan Ibu Bapa / Penjaga Dalah Aktiviti Sekolah
KA16 Aktiviti-Aktiviti Lain Yang Menzahirkan Nilai-Nilai Murni

6.3.1.2 MARKAH KERJA AMAL
Markah Kerja Amal terdiri daripada 3, 5, dan 10. 3 bermaksud Kerja Amal yang dianggap ringan. Markah 5 bermaksud Kerja Amal yang sederhana, dan markah 10 bermaksud Kerja Amal yang dianggap berat.
Penetapan markah mestilah berdasarkan kelulusan Pengetua dan GPK HEM.

6.3.2 BIMBINGAN DAN KAUNSELING
Bimbingan dan Kaunseling merupakan elemen yang penting dalam usaha memulihkan murid yang bermasalah. Konsep bimbingan dan kaunseling di sini ialah aktiviti khusus dan berfokus kepada individu murid yang dikenal pasti sebagai bermasalah, dan bukannya aktiviti yang dibuat secara umum.

6.3.2.1 JENIS KAUNSELING
Pelbagai jenis aktiviti bimbingan dan kaunseling boleh dilaksanakan. Antaranya kaunseing individu dan kaunseling kelompok, yang berfokuskan murid bermasalah. Selain kaunseling individu dan kelompok, aktiviti lain juga boleh dilaksanakan seperti Kem Waja Diri.

6.3.2.2 PROGRAM LAIN (Sokongan)
Aktiviti sokongan juga perlu dilaksanakan, khususnya yang berbentuk pencegahan dan pemulihan. Setelah mengetahui masalah sebenar murid-murid langkah-langkah pemulihan dan pencegahan hendaklah diambil secara lebih drastik. Sebagai contoh, masalah ponteng kelas. Antara langkah pemulihan adalah kem khusus untuk murid-murid yang suka ponteng kelas. Di samping itu, langkah pencegahan juga boleh diusahakan oleh pihak sekolah.
Contoh Jadual pemarkahan e-Disiplin

Formula Tanpa Kerja Amal
Tambahan
Mata Jumlah Markah Tindakan Kerja Amal Baki Kaunseling (Min)
3 - 19 AMARAN LISAN
20 20 - 30 AD1 0 20 1
10 31 - 40 AD2 0 30 1
41 - 59 PEMANTAUAN / BIMBINGAN 3
30 60 - 70 AD3 (GANTUNG) 0 60 1
71 - 79 BIMBINGAN INTENSIF 2
20 80 - 90 AD4 (T/S) 0 80 1
20 100 AD5 (BUANG)
100 5 9

Formula Dengan Kerja Amal
Tambahan
Mata Jumlah Markah Tindakan Kerja Amal Baki Kaunseling (Min)
3 - 19 AMARAN LISAN
20 20 - 30 AD1 (-)20 0 1
30 31 - 40 AD2 (-)20 10 1
41 - 59 PEMANTAUAN / BIMBINGAN 4
50 60 - 70 AD3 (GANTUNG) (-)20 40 1
71 - 79 BIMBINGAN INTENSIF 3
40 80 - 90 AD4 (T/S) (-)20 60 1
90 - 100 3
40 100 AD5 (BUANG)
180 100 5 80 14

7. PERANAN PERSONEL

e-Disiplin menggariskan peranan setiap personel yang ada kaitannya dengan uruan disiplin sekolah

7.1 PERANAN GURU BESAR / PENGETUA
1. Membuat keputusan/tindakan serta menandatangani surat gantung dan buang sekolah.
2. Mengesahkan Borang Salahlaku (BSL)
3. Mengarah siasatan kes salahlaku.
4. Mengarah SU Disiplin memanggil mesyuarat.
5. Melapor/merujuk PPD/JPN bagi kes khas dengan segera.
6. Mengarah murid menjalani kaunseling.
7. Mengarah murid membuat kerja amal.
8. Menandatangani surat pertuduhan.
9. Menandatangani surat tunjuk sebab
10. Menandatangani surat hukuman
11. Menjatuhkan hukuman
12. Berbincang dengan ibu bapa/penjaga
13. Memantau pelaksanaan sistem e-Disiplin

7.2 PERANAN GPK HEM

1. Menerima laporan daripada SU Disiplin bagi menandatangani surat amaran disiplin 1, 2 dan tunjuk sebab.
2. Mengesahkan Borang Salahlaku (BSL)
3. Memaklumkan dan menghubungi ibu bapa/ penjaga murid yang menerima surat amaran disiplin.
4. Mengarah murid membuat kerja amal.
5. Mengarah murid menjalani sesi kaunseling
6. Bertindak sebagai Timbalan Pengerusi semasa mesyuarat Jawatankuasa disiplin.
7. Mengambil tindakan terhadap maklum balas murid / penjaga.
8. Memfailkan surat akujanji antara murid dengan pihak sekolah.

7.3 PERANAN SETIAUSAHA DISIPLIN
1. Mencatat minit mesyuarat Jawatankuasa Disiplin Sekolah.
2. Menyiasat kes salahlaku.
3. Mengambil pengakuan murid /saksi/guru.
4. Menerima atau menolak borang BSL setelah siasatan dibuat.
5. Mencetak surat amaran disiplin untuk ditandatangani oleh pengetua/ Guru Besar/ Penyelia Petang/PK HEM.
6. Mencadangkan murid menjalani sesi kaunseling dan kerja amal.
7. Memasukkan maklumat salahlaku / kerja amal ke dalam sistem.
8. Mengemaskini/simpan BSL.
9. Memfailkan salinan surat amaran , akujanji yang telah dikeluarkan.
10. Menyediakan analisa laporan bulanan/ tahunan.
11. Menyelaras program disiplin sekolah

7.4 PERANAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING
1. Menjalankan sesi kaunseling individu.
2. Menjalankan sesi kaunseling kelompok.
3. Menjalankan sesi bimbingan individu dan kelompok.
4. Menjalankan sesi kaunseling intervensi
5. Membuat lawatan ke rumah murid .
6. menyelaraskan program pengukuhan murid seperti kem jati diri, ceramah dan lain lain.
7. Memasukkan maklumat sesi kaunseling ke dalam sistem e-Disiplin
8. Menyelaras program disiplin sekolah

7.5 PERANAN GURU
1. Memantau salahlaku di kalangan murid.
2. Memberi bimbingan kepada murid
3. Mengisi BSL.
4. Mengisi borang ponteng berterusan / berkala dan menghantar kepada SU Disiplin.
5. Membantu tugas SU Disiplin.
6. Menentukan jenis kerja amal, menyelia dan memberikan markah.

7.6 PERANAN MURID
1. Berkerjasama dengan semua guru.
2. Murid membuat pengakuan dalam Borang Salah Laku (BSL) semasa sesi siasatan oleh SU Disipin Sekolah.
3. Memberi makumat yang tepat semasa soal siasat.
4. Murid perlu membela diri dan membuat rayuan sebelum hukuman dijatuhkan.
5. Murid perlu mengikuti sesi kaunseling sebelum/selepas menerima hukuman.
6. Menjalankan kerja amal untuk mengurangkan markah salah laku
7. Mengikuti aktiviti pemulihan yang dijalankan oleh pihak sekolah

7.7 PERANAN IBU BAPA / PENJAGA
1. Berkerjasama dengan pihak sekolah utuk mengawal disiplin anak.
2. Ibu bapa/penjaga hendaklah mengambil maklum dan perhatian sewajarnya apabila
3. pihak sekolah mengeluarkan Amaran Pertama (Bertulis) dengan mengubungi pihak
4. sekolah atau hadir sendiri ke sekolah.
5. Ibu bapa/penjaga perlu hadir ke sekolah untuk membincangkan kes salah laku anak
6. mereka selepas Amaran Kedua (Bertulis) di keluarkan oleh pihak sekolah.
7. Ibu bapa/penjaga perlu berkerjasama hadir ke sekolah sebagai saksi dalam proses
8. menandatangi Aku Janji Murid selepas anak mereka menjalani hukuman Gantung
Sekolah.
9. 5. Ibu bapa/penjaga hendaklah mengemukakan rayuan bertulis kepada Pengarah Pelajaan
10. Negeri dalam tempuh 30 hari apabila sekolah mengambil tindakan Buang Sekolah ke atas anak mereka.

7.8 PERANAN PEJABAT PELAJARAN DAERAH
1. Membuat siasatan kes-kes khas.
2. Menerima laporan kes-kes khas dari sekolah.
3. Memantau pelaksanaan dan dokumen e-Disiplin

7.9 PERANAN JABATAN PELAJARAN
1. Menerima laporan kes khas dari Pejabat Pelajaran Daerah.
2. Menerima dan menyelesaikan kes-kes rayuan buang sekolah.
3. Memantau pelaksanaan dan dokumen e-Disiplin.

7.10 PERANAN JKK / MAJLIS PENDUDUK
1. Menerima laporan disiplin murid-murid daripada pihak sekolah
2. Berbincang dengan penjaga murid berkenaan
3. Memantau murid-murid berkenaan di kawasan masing-masing
4. Mengatur program berkaitan motivasi diri

8. OPERASI SISTEM

8.1 TERAS OPERASI
Sistem beroperasi secara automasi. Antara maklumat yang diperlukan oleh sistem adalah;
7.10 Maklumat murid (Diimport dari data SMM)
7.11 Maklumat guru
7.12 Maklumat salah laku (Borang Saman)
7.13 Maklumat kerja amal
7.14 Maklumat respon penjaga
7.15 Maklumat sesi kaunseling
7.16 Maklumat akujanji

8.2 KEUPAYAAN SISTEM

8.2.1 AMARAN DISIPLIN
Sistem memberikan petunjuk jika seseorang murid perlu dikenakan tindakan disiplin. Berikut ialah tindakan disiplin yang disediakan oleh sistem
a. Amaran Disiplin Pertama (AD1)
b. Amaran Disiplin Kedua (AD2)
c. Gantung Sekolah (AD3)
d. Amaran Akhir (AD4)
e. Buang Sekolah (AD5)
f. Hukuman rotan (Kes menghisap rokok)

8.2.2 TANDA RUJUKAN KAUNSELING
Sistem juga mengeluarkan tanda secara automasi jika seseorang murid perlu dirujuk kepada kaunseling.

8.2.3 MENCETAK BAHAN
Sistem menyediakan pelbagai bahan untuk dilihat atau dicetak;
i. Laporan Bulanan
ii. Laporan kes disiplin
iii. Laporan jenis kes
iv. Laporan mengikut tingkatan
v. Laporan penglibatan guru
vi. Laporan tindakan disiplin
vii. Laporan kerja amal
viii. Laporan sesi kaunseling
ix. Laporan respon penjaga
x. Laporan Tahunan
xi. Laporan kes disiplin
xii. Laporan jenis kes
xiii. Laporan mengikut tingkatan
xiv. Laporan penglibatan guru
xv. Laporan tindakan disiplin
xvi. Laporan respon penjaga
xvii. Laporan kerja amal
xviii. Laporan sesi kaunseling
xix. Laporan ponteng sekolah
xx. Laporan pergerakan murid
xxi. Laporan disiplin berdasarkan lokasi
xxii. Laporan lengkap disiplin seseorang murid
xxiii. Senarai pelajar bermasalah
xxiv. Laporan disiplin semasa (Ranking pelajar)
xxv. Statistik disiplin
xxvi. Senarai murid untuk rujukan kaunseling
xxvii. Surat Akuan sahsiah murid

8.2.4 IMPORT / EKSPORT
Untuk memudahkan pengurusan disiplin, sistem menyediakan menu untuk mengeksport dan mengimport data.

9. PENUTUP
Pelaksanan e-Disiplin secara menyeluruh dan mantap pastinya dapat mengurangkan masalah disiplin, dan mewujudkan iklim sekolah yang lebih baik