LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Monday, July 20, 2009

Menceraikan Isteri Ketika Bersalin

HUKUM MENCERAIKAN ISTERI KETIKA BERSALIN

Atas tajuk : Hukum menceraikan wanita hamil / Hukum menceraikan wanita yang sedang mengandung / Hukum menceraikan wanita sedang mengandung. Ada timbul pertanyaan ini dalam sebuah akhbar di Malaysia.

Jawapannya mengatakan ianya dilarang. Tidak dinyatakan pendapat ini diambil dari mana , sedangkan pendapat jumhur ulama mengatakan ia tidak dilarang. Ini boleh menimbulkan kekeliruan. Disini saya nyatakan pendapat ulama dan dalil2nya. Hukum menceraikan isteri ketika hamil adalah harus.
Inilah pendapat sebahgian besar ulama seperti Imam besar empat mazhab yg utama(syafie, maliki, hanafi dan hambali),Ibnu Hazm, Ishak, Abu Thaur, Abu Ubaid, Ibnu Munzir, Tawus, Hasan, Ibnu sirin, Rabiah, Hammad, Hammad bin sulaiman dan lain2. Ibnu Quddamah berkata: Ini semua adalah mazhab Syafie dan Abu Hanifah. Aku tidak mengetahui ada ulama yg menyalahi pendapat ini. Adakah talak ini dianggap talak yg sunnah? Ada dua pendapat untuk menjawab persoalan ini seperti berikut:-
Pertama: Talak ini tidak dianggap sunnah dan tidak dianggap bidah Imam Ibnu Quddamah dari mazhab Hambali berkata: "Wanita yang hamil tidak dianggap menceraikannya sebagai bidah atau sunnah dari segi waktu." Imam an-Nawawi berkata: "Wanita yg hamil tidak diharamkan utk menceraikannya sama sekali. Menceraikannya tidak dianggap bidah dan tidak dianggap sunnah.

Kedua: Menceraikan Wanita yg hamil dianggap sebagai talak sunnah. Ibnu Abdul Bar berkata: "Adapun wanita yg hamil , tidak ada perselisihan dikalangan ulama mengatakan bahwa menceraikannnya adalah talak sunnah." Dalil Hadis Ibnu Umar , sesungguhnya beliau telah menceraikan isterinya yang dalam haid. Lalu Umar menceritakan pd Nabi s.a.w. Nabi bersabda: "Suruhlah dia rujuk kembali dan ceraikanlah dia dalam keadaan suci atau mengandung." (Hr MUslim) Pendapat segelintir ulama Ada segelintir ulama yg berpendapat yg menyalahi pendapat jumhur diatas. Ada dua pendapat seperti berikut: 1. Haram sekiranya hamil yg diiringi haid. Ini pendapat Qadi Abu Hasan dari mazhab Maliki dan Abu Ishak dari mazhab syafie. 2. Ianya makruh. Ini pendapat Hasan al-Basri.
sumbangan:Tazkirah online
Rujukan: Ahkamul Marah al-Hamil oleh Yahya Abdur Rahman.

No comments:

Post a Comment