LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Friday, April 1, 2011

Ibadat haji - Aliran Pekerjaan Ibadat Haji

Pekerjaan Ibadat haji

1. NIAT IHRAM RUKUN HAJI WAJIB HAJI
Hendaklah dilakukan setelah memakai pakaian ihram
Bermula dari 1 syawal hingga terbit fajar 10 Zulhijjah

2. NIAT IHRAM DI MIQAD
Miqad ertinya ketentuan mas dan tempat untuk berniat ihramhaji
dan umrah.Ia terbahagi kepada dua iaitu
a) Miqad Zamani ( Ketentuan Masa )
Haji - Mulai dari bulan syawal,zulkaedah dan sehingga 10
zulhijjah
Umrah - Bila-bila masa sepanjang tahun
b) miqad Makani ( Ketentuan tempat )
Haji :-
1. Yalamlam- bagi penduduk Yaman,India dan timur
2. Dzulhulaifah - bagi penduduk madinah
3. Qarnul-Manazil - bagi penduduk Najd dan Kuw ait
4. Zat Al Irqil - bagi penduduk Iraq
5. Penduduk Mekah pila Miqad mereka ialah rumah mereka
sendiri.
Umrah - Miqad Makani bagi umrah ialah diTanah Halal samada di
Jakrafah,Tan`in atau Hudaibiyah

3. Tidak melakukan perkara-perkara yang haramsemasa
dalam ihram


4. WUKUF DI PADANG ARAFAH
Berhenti sekejap di Pdg. Arafah bermula dari gelincir matahari
(selepas waktu zuhor) hari ke 9 Zulhijjah hingga terbit fajar hari ke
10 Zulhijjah .Afdhal dilakukan separoh hari ke 9 dan separoh hari
ke 10 Zulhijjah

5. BERMALAM DI MUZDALIFAH
Antara separoh malam10 zulhijjah hingga terbit fajar

6. MELONTAR JAMRAH AQABAH
Pada 10 zulhijjah


5. TAHALLUL ( bercukur )
1. Tahallul Awal - .Setelah selesai jemaah haji boleh melakukan
perkara-perkara yang diharamkan ketika dalamihram
melainkan 3 perkara :-
a) Menjadi w ali,berkahwin atauwakil kahw in.
b) Bercumbu
c) Jimak atau bersetubuh


6. BERMALAM DI MINA
Pada malamhari tasyrik iaitu pada 11, 12, dan 13 zulhijjah


7. MELONTAR KETIGA-TIGA JAMRAH
Pada hari tasyrik iaitu jamrah Ula, Jamrah Aqabah dan
Jamrah Wusta

8. TAWAF
Jenis-jenis Tawaf
Tawaf Ifadah (Rukun)
Dilakukan pada bila-bila masa ketika menunaikan
Ibadah haji.
Tawaf Qudum
Taw af selamat datang
Tawaf Sunat
Dilakukan bila-bila masa semasa Mengerjakan haji.
Tawaf widak
Taw af selamat tinggal bagi mengakhiri ibadah haji.

9. SAIE
Berjalan ulang-alik dari utara BukitbSafa dan Bukir Marwah
Syarat-syarat :
a. Niat melakukan saie
b. Dilakukan selepas tawaf qudumatau ifadah dan hendaklah
sampai dipenghujung kedua-dua bukit Sebanyak 7 kali yang
dikira dari bukit safa kebukit marw ah sekali dan dari marwah
ke safa sekali.
Berjalan ditempat yang telah ditetapkan iaitu Batn AlWadi

2. Tahallul Akhir - ( Thani ) Selesai setelah terlaksanan semua
perkara diatas.

Menghalalkan serta melepaskan diri daripada ihramHaji atau
Umrah serta larangan-larangan ketika berihram

10.Tertib pada kebanyakan rukun

No comments:

Post a Comment