LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Friday, June 26, 2009

ANALISIS KESALAHAN BAHASA

( 15 MARKAH )
TUJUAN PENILAIAN
Menilai kebolehan calon mengenal pasti, menganalisis dan membetulkan kesalahan yang terdapat dalam petikan.
Penilaian analisis kesalahan bahasa berasaskan pengenalpastian kesalahan, kewajaran analisis dan ketepatan pembetulan.

ASPEK-ASPEK KESALAHAN BAHASA
1.MORFOLOGI
Ejaan dan tanda baca.
Kosa kata
Imbuhan

2 . SINTAKSIS
Struktur frasa dan struktur ayat
CARA PEMBERIAN MARKAH
Markah akan diberikan untuk mengenal pasti kesalahan, 1 markah untuk menyatakan sebab kesalahan dan 1 markah untuk pembetulan.
Markah maksimum ialah 15 markah.
PANDUAN MENGANALISIS
Membina kolum untuk jawapan analisis untuk memudahkan menjawab soalan dan menyenangkan pemeriksaan.
Kenal pasti kesalahan dan mengungkap semula kesalahan dalam kolum dengan memasukkan perkataan sebelum dan selepas kesalahan. ( contoh :…. oleh semua peserta-peserta kursus……)
Gariskan kata atau kesalahannya.

5. Format penulisan analisis kesalahan
bahasa:

KELEMAHAN JAWAPAN PELAJAR
Calon gagal menyatakan kesalahan dengan jelas –contoh (….di…)sedangkan dalam petikan terdapat banyak ….di….
Calon gagal menyatakan sebab kesalahan dengan tepat walaupun jawapan pembetulannya betul.
Calon menyatakan aspek jawapan yang betul dan bukannya sebab kesalahan.
Calon hanya mengemukakan 5 kesalahan sahaja, sedangkan calon boleh mengemukakan seberapa banyak kesalahan .

CONTOH ANALISIS BAHASA
Universiti Panca Persada (UPP) adalah universiti berkembar yang terletak antara bandaraya pintar Cyberjaya dengan Seremban. Kini, UPP mempunyai lebih kurang 11,000 pelajar di kedua buah kampus, yang dilengkapi dengan infrastruktur teknologi maklumat yang bertaraf dunia. Pelajar dan kakitangannya menikmati aplikasi-aplikasi teknologi tanpa wayar yang pelajar universiti lain tidak dapat nikmati, antaranya penggunaan kad pintar, pentadbiran tanpa kertas, sistem pembelajar-
an multimedia, perpustakaan digital, dan sebagainya. Universiti ini telah mengadakan kerjasama dan aktiviti-aktiviti usaha sama secara meluas dengan syarikat-syarikat tempatan dan multinasional. Dengan adanya tenaga pengajar kelas pertama dan sokongan padu daripada kakitangan pentadbiran. Sesungguhnya UPP akan terus meneroka, menyelidik, dan menawarkan pendidikan berkualiti dan terbaik kepada pelajar.

No comments:

Post a Comment