LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Saturday, June 27, 2009

Dewan Undangan Negeri

Badan Perundangan Negeri
; Dewan Undangan Negeri (D.U.N. bahagian i)
Pengenalan
Di Malaysia ,terdapat 13 buah badan perundangan negeri.
Badan perundangan negeri tidak terdapat di wilayah-wilayah Persekutuan,Puterajaya,dan Labuan.

Badan perundangan negeri terdiri daripada dua kompenan iaitu;
a)~sultan,raja,Yang di-Pertuan Besar atau Yang di-Pertua Negeri.
b)~Dewan Undangan Negeri.
Raja,Sultan @ Yang Di-Pertuan Besar.
Mereka ini adalah kompenan badan perundangan negeri tetapi tidak mengambil bahagian dalam persidangan DUN.

Tugas raja,sultan atau Yang di-Pertuan Besar dalam badan perundangan negeri termasuklah;
a) Merasmikan dan memberi titah diraja ketika pembukaan rasmi penggal DUN.
b) Memanggil persidangan DUN dan tidak tidak boleh membiarkan tempoh antara persidanga melebihi 6 bulan.
c) Menangguhkan DUN.
d) Memperkenankan rang undang-undang negeri.
e) Membubarkan DUN.
Yang Di-Pertua Negeri.
Yang Di-Pertua Negeri ialah kompenan badan perundangan negeri tetapi tidak mengambil bahagian dalam persidangan DUN.

Tugas Yang Di-Pertua Negeri dalam badan perundangan negeri termasuklah;
a) Merasmi dan memberi ucapan ketika pembukaan rasmi DUN.
b) Memangil persidangan DUN dan tidak boleh membiarkan tempoh persidangan melebihi 6 bulan.
c) Menangguhkan persidangan.
d) Meluluskan rang undang-undang negeri.
e) Membubarkan DUN.

Dewan Undangan Negeri.
DUN adalah badan perundangan di peringkat negeri
Ahlinya di pilih oleh rakyat dalam pilihan raya.
DUN di setiap negeri berkuasa untuk menggubal dan meluluskan undang-undang bagi negeri berkenaan.
DUN juga berkuasa terhadap erkara dalam Senarai Negeri dan Senarai Bersama yang termaktub dalam jadual Kesembilan Perlembagaan Persekutuan.
Selain hal-hal undang-undang,DUN juga membahaskan dan meluluskan belanjawan negeri.
Tempoh hayat DUN ialah lima tahun dari tarikh persidangan pertama DUN.

Kelayakan Calon Untuk Menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri.
Warganegara Malaysia
Bemaustautin di negeri yang berkenaan.
Berumur 21 tahun keatas
Sempurna akal
Tidak muflis
Tidak pernah di penjara melebihi 1 tahun(boleh bertanding jika di ampuni atau selepas tamat hukuman penjara).
Tidak pernah di denda melebihi RM2000 atau lebih.
Tidak memegang jawatan berpendapatan.
Berhenti menjadi Ahli Dewan Undangan Negeri.
Ahli Dewan Undangan Negeri boleh berhenti daripada menjadi ahli dengan mengutus surat yang di tandatangani kepada Speker Dewan Undangan Negeri.
Speker Dewan Undangan Negeri kemudian akan memaklumkan kekosongan kerusi DUN kepada Suruhan Jaya Pilihan Raya supaya di adakan pilihan raya kecil semula.

Dewan Undangan Negeri (bahagian ii)
Persidangan Dewan Undangan Negeri.

Pilihan raya umum mesti di adakandalam tempoh60 hari bagi Semenanjung Malaysia dan 90 hari bagi Sabah dan Sarawak.
Sultan,raja dan Yang di-Pertua Negeri mesti memanggil DUN untuk bersidang dalam tempoh 120 hari selepas tarikh pembubaran DUN.
Agenda penting dalam persidangan pertama DUN selepas pilihan raya adalah seperti berikut;
i)Tempoh lima tahun itu di bahagikan kepada lima penggal.
ii)Dalam satu penggal di adakan dua atau tiga persidangan.
iii)Jarak masa antara persidangan tidak melebihi enam bulan atau 180 hari.

Fungsi Dewan Undangan Negeri.
DUN ialah forum untuk membahaskan hal kerajaan dan rakyat dalam negeri.
DUN membahaskan titah ucapan diraja,belanjawan negeri dan rang undang-undang.
DUN meluluskan atau menolak sebarang rang undang-undang.
DUN meminda undang-undang negeri atau perlembagaan negeri.
Speker (Yang Di-Pertua) Dewan Undangan Negeri.
Speker merupakan ahli DUN atau bukan.
Jika speker bukan ahli,beliau tidak boeh terlibat secara aktif dalam perniagaan.

Tugas Speker Dewan Undangan Negeri;
Mempengurusikan DUN
Memastikan tatatertib dan peraturan DUN dipatuhi.
Mengenakan tindakan disiplin terhadap ahli yang tidak mematuhi peraturan
Menjadi jurucakap DUN.
Memaklumkan kekosongan kerusi DUN kepada SPR.
Posedur Penggubalan Undang-Undang dalam Dewan Undangan Negeri.
DUN hanya berkuasa terhadap perkara dalam Senarai Negeri seperti yang termaktub dalam jadual kesembilan Perlembagaan Persekutuan.
Proses penggubalan kelulusan undang-undang adalah seperti berikut;

Rang Undang-Undang di masukan dalam Warta Kerajaan Negeri

Perkenan / kelulusan RajaSultan,Yang di-Pertuan Besar atau Yang DI-Pertua Negeri.

Bacaan ketiga

Peringkat jawatankuasa

Bacaan kedua

Bacaan pertama

kelulusan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

Draf Rang Undang–undang disediakan oleh Jabatan Penasihat Undang-Undang Negeri.

Pindaan Perlembagaan Negeri.
Hanya dua cara boleh di buat untuk pindaan Perlembagaan Negeri.
A) sokongan 2/3 ahli DUN dan perkenan raja bagi hal-hal berikut;
i)-hak dan kedaulatan raja
ii)-keistemewaan DUN.
iii)-kuasa pengampun raja.

B) Sokongan majoriti 2/3 ADUN bagi hal ;
i)-bentuk sumpah dan ikrar
ii)-pemilihan 2 orang ahli DUN sebagai senator.
iii)-bilangan kerusi pilihan raya kawasan DUN.

No comments:

Post a Comment