LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Saturday, June 27, 2009

Sistem Kehakiman di Malaysia

SISTEM KEHAKIMAN
KETUA PENDAFTAR
jabatan di bawah jabatan Perdana Menteri yang bertanggungjawab terhadap pentadbiran dalam kehakiman
fungsi – fungsinya :
bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua Hakim Negara
Ketua pentadbir dalam semua mahkamah di Malaysia dibantu timbalan, pegawai kanan, pegawai pentadbir dan pegawai lain di mahkamah

PERLANTIKAN DAN PEMECATAN KEHAKIMAN
diketuai oleh DYMM
Ketua Hakim Negara merupakan ketua dalam bidang kehakiman dilantik oleh DYMM atas nasihat Perdana Menteri.
Majistret di Mahkamah Majistret negeri dilantik oleh sultan dengan nasihat Hakim Besar di negeri masing – masing.
terdapat 47 orang Hakim Mahkamah Tinggi Malaya 10 orang Hakim Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak
Mahkamah Sesyen Malaya mempunyai 52 orang Yang Dipertua, Mahkamah Sesyen Sabah dan Sarawak mempunyai 4 orang Yang Dipertua

JAWATAN HAKIM TETAP
Perkara 13, Perlembagaan Persekutuan adalah seperti berikut:
warga negara Malaysia
dalam tempoh 10 tahun perlantikan dia merupakan peguam Mahkamah Persekutuan atau peguam Mahkamah Tinggi
memegang jawatan sehingga usia 65 tahun jika diperkenankan oleh DYMM
pesaraan dipertanggungjawabkan kepada Kumpulan Wang Yang Disatukan

JAWATAN HAKIM SEMETARAN
dilantik mengikut prosedur – prosedur berikut:
sebagai hakim pernah bersidang di mahkamah timggi
sebagai pesuruhjaya kehakiman intuk menyegerakan urusan mahkamah tinggi Sabah dan Sarawak
sebagai pesuruhjaya kehakiman untuk menyegerakan urusan Mahkamah Tinggi Malaya
syarat perlantikan Hakim Sementara ialah :
berumur melebihi 65 tahun tanpa berunding dengan Majlis Raja – raja
sekurang – kurangnya seorang peguam bela sekiranya belum layak menjadi hakim
hakim yang telah dilantik mengangkat sumpah sebelum melaksanakan tugas iaitu:
Ketua Hakim Negara mengangkat sumpah di hadapan DYMM
hakim mahkamah Persekutuan mengangkat sumpah di hadapan Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan
Hakim Mahkamah Rayuan dan Hakim Mahkamah Tinggi mengangkat sumpah di hadapan Ketua Hakim di mahkamah masing - masing

PERLANTIKAN JABATAN PEGAWAI KEHAKIMAN
Hakim Mahkamah Rendak dilantik dengan persetujuan DYMM
keahlian Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Undang – undang ialah:
Pengerusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam
ahli terdiri daripada hakim, bekas hakim atau orang yang layak menjadi hakim dilantik DYMM
Peguam Negara jika pegawai kerajaan dan Peguam Cara Negara jika bukan pegawai kerajaan
fungsi:
melantik dan mengesahkan jawatan
menaikkan pangkat
menukar dan mengenakan tindakan tatatertib
PERLANTIKAN JAWATAN PENGADIL ( HAKIM )
Hakim berikut dilantik oleh DYMM atas nasihat Perdana Menteri selepas berunding dengan Majlis Raja – raja
Ketua Hakim Negara
Presiden Mahkamah Rayuan
Hakim – hakim Besar Mahkamah Tinggi

PENAMATAN ATAU PEMECATAN JAWATAN HAKIM
boleh ditamatkan perkhidmatannya melaui cara – cara:
meletakkan jawatan
dilucutkan jawatan
proses pemecatan seorang hakim mahakamah atasan bermula dengan Perdana Menteri membuat rayuan kepada DYMM
DYMM melantik tribunan yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara dan sekurang – kurangnya 5 orang hakim atau bekas hakim Malaysia
Semasa menanti laporan tribunan DYMM boleh menggantung tugas – tugas hakim berikut:
Hakim Mahkamah Persekutuan atas syor Perdana Menteri
Hakim Besar selepas berbincang dengan Ketua Hakim Negara
Hakim Mahkamah Tinggi selepas berbincang dengan Ketua Hakim Mahkamah Tinggi
Sebab pemecatan :
lemah anggota badan
tidak sempurna akalnya
tidak berkelakuan baik
melanggar kod etika hakim 1994

KOD ETIKA HAKIM 1994
Fasal (3 A) perkara 125, Perlembagaan Persekutuan, DYMM atas syor Ketua Hakim Negara, Presiden Mahkamah Rayuan dan Hakim Besar Mahkamah Tinggi selepas berunding dengan Perdana Menteri menetapkan bahawa:
kod etika dipakai sepanjang tempoh seseorang memegang jawatan sebagai hakim
pelanggaran kod etika boleh menyebabkan seseorang hakim dipecat
beberapa perkara dinyatakan dalam kod etika, iaitu hakim tidak boleh :
membelakangkan tugas – tugas kehakimannya
berkelakuan tidak jujur
kurang cekap atau kurang berusaha
melengahkan kes tanpa alasan yang munasabah
enggan mematuhi apa – apa arahan statutorik
seseorang hakim perlu mengisytiharkan secara bertulis segala asetnya kepada Ketua Hakim Negara

1 comment: