LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Saturday, June 27, 2009

Sistem Perundangan Malaysia

SISTEM PERUNDANGAN MALAYSIA

Perkembagan undang-undang di Malaysia
Undang-undang merujuk kepada peraturan-praturan yang dipersetujui secara umum oleh masyarakat.
Menurut perkara 160,Perlembagaan Persekutuan,undang-undang merujuk kepada undang-undang bertulis,common low yg berkuatkuasa dalam Persekutuan,adat-adat dan kelaziman yang mempunyai kuasa dalam mana-mana bahagian persekutuan.

Sumber undang-undang
Merujuk kepada peraturan undang-undang yg di gunakan di sesebuah negara.
Sumber undang-undang ini boleh dibahagi kepada 2 iaitu
1- Undang-undag bertulis
2- Undang-undang tidak bertulis
Undang-undang bertulis
Undang-undang bertulis merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan dan Undang-undang yang diluluskan oleh Perlimen atau Dewan Undangan Negeri.

Badan pengubalan undang-undang terbahagi kepada:
(a) - Parlimen yang mewakili kuasa Kerajaan Persekutuan
(b) - Dewan Undangan Negeri mewakili Kerajaan Negeri
Undang-undang bertulis dikategorikan sebagai:
(a) – Perlembagaan - Perlmbagaan Persekutuan dan Perlembagaan Negeri
(b) - Statut - akta dan enakmen serta ordinan
(c) - Perundangan kecil
(d) – Undang-undang subsidari

Undang-undang tidak bertulis
Undang-undang ini merujuk kepada undang-undang yang:
(a) - Tidak digubal oleh mana-mana badan perundangan iaitu Parlimen atau Dewan Undangan Negeri.
(b) - Undang-undang ini tidak dapat dikean dalam mana-mana Perlembagaan Persekutuan atau Perlembagaan Negeri.

2. Di Malaysia,undang-undang tidak bertulis menjadi sumber undang-undang kedua selepas undang-undang bertulis.
Prinsip undang-undang tidak bertulis ialah:
(a) - Undang-undang adat
(b) - Undang-undang islam
(c) - Undang-undang lazim inggeris
(d) – Keputusan-keputusan Mahkamah atau Doktrin Duluan Kehakiman

No comments:

Post a Comment