LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Saturday, June 27, 2009

Pihak Berkuasa Tempatan

PIHAK BERKUASA TEMPATAN
1.kerajaan tempatan ialah satu bentuk kerajaan yang berasingan yang bertujuan untuk memudahkan dan melicinkan pentadbiran awam kawasan setempat.

2.kerajaan tempatan terdiri daripada tiga bentuk,iaitu:
(a)Dewan Majlis/Bandar raya
(b)Majlis Perbandaran
(c)Majlis Daerah

3.Tujuan penubuhan kerajaan tempatan ialah:
(a)Memberi peluang kepada penduduk setempat mengambil bahagian dalam mengurus dan menbangunkan kawasan mereka.
(b)Memastikan keputusan yang menepati keperluan penduduk dibuat dengan tepat.
(c)Perkhidmatan dapat disediakan selaras dengan keperluan penduduk
Bidang Kuasa Pihak Berkuasa Tempatan
A. Kawalan Kerajaan Negeri
1. Kerajaan negeri membuat pengawalan ke atas kerajaan tempatan dari segi:
Melantik dan memecat ahli-ahliMajlis Penguasa Tempatan
Meluluskan belanjawan dan pinjaman Kerajaan Tempatan
Menentukan taraf ,status, dan sempadan sesebuah Kerajaan Tempatan
Melulus dan menolak belanjawan tahun Kerajaan Tempatan
Memberi arahan tentang perlaksanaan dasar-dasar kepada Kerajaan Tempatan
Mengesahkan atau tidak undang-undag kecil sebelum dilaksanakan
Meluluskan jawatan-jawatan baru yang hendak diwujudkan

2. Akta kerajaan tempatan 1976 memperuntukkan kuasa sesebuah kerajaan tempatan untuk:
Menubuhkkan Kumpulan Wang Pihak Berkuasa Tempatan
Menerima dan melaksana arahan-arahan Kerajaan Negeri

3. Kerajaaan Persekutuan membuat pengawalan ke atas Kerajaan Tempatan dari segi:
Mengubal dasar atau undang-undang Kerajaan Tempatan
Memberi peruntukan kepada Kerajaan Tempatan
Memberi khidmat nasihat termasuk khidmat nasihat teknikal

B. Kuasa Autonomi Kerajaan Tempatan

1. Kerajaan Tempatan diberi Kuasa Autonomi dalam mengubal undamg-undang kecil bepandukan
Akta Kerajaan Tempatan 1976
Akta Perancang Bandar dan Desa 1976
Akta Jalan,Parit dan Bangunan 1974

2. Fungsi atau Tugas Kerajaan Tempatan ialah:
Memastikan dasar Kerajaan Tempatan selaras dengan dasar Kerajaan Pusat
Mengurus dan mengawal pasar awam dan pasar malam
Menjaga kebersihan dengan mengangkut sampah dan mencuci longkang
Mengutip cukai
Membuat undang-undang kecil yang di setujui oleh Kerajaan Negeri
Jenis-jenis Kerajaan Tempatan
Kerajaan Tempatan terdri daripada tiga jenis iaitu:

Dewan Bandaraya
Majis Perbandaran
Majlis Daerah

Majlis Perbandaran
1. Ciri-cirinya ialah:

merupakan pusat perniagaan yang penting
mempunyai kemudahan asas yang agak moden
mempunyai pembangunan perbandaran yang baik
hasil pendapatan melebihi RM 5 juta setahun
jumlah penduduk melebihi 100 000 orang


2. Contoh Majlis Perbandaran ialah:

Majlis Perbandaran Muar
Majlis Perbandaran Batu Pahat
Majlis Perbandaran Kuantan
Dewan Bandaraya
1.Ciri-cirinya ialah:

merupakan pusat pentadbiran atau ibu negeri.
menjasi pusat kebudayaan,perdangan dan pendidikan tinggi
menyediakan kemudahan infrastruktur yang moden
hasil pendapatan melebihi RM 20 juta
jumlah penduduk melebihi 100 000 orang
mempunyai institusi-institusi kewangan

2. Contoh Dewan Bandaraya ialah:

(a) Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (c) Dewan Bandaraya Kucing
(b) Dewan Bandarya Ipoh (d) Dewan Bandaraya Johor

Majlis Daerah
1. Ciri-cirinya ialah:

terletak di kawasan luar Bandar
mempenyai infrastruktur yang baik
merupakan sebuah pekan yang menjadi pusat perniagaan dan pentadbiran kecil
jumlah hasil pendapatan kurang daripada RM 5 juta setahun
jumlah penduduk tidak melebihi 10 000 orang


2. Contoh Majlis Daerah ialah:

(a) Majlis Daerah Kulim
(b) Majlis Dearah Kampar
Struktur Organisasi Kerajaan Tempatan
Dianggotai oleh ahli-ahli yang dilantik oleh Kerajaan Negeriatau Menteri Wilayah Persekutuan

terdiri dikalangan ahli politik dan ketua jabatan teknikal di peringkat daerah

memegang jawatan selama tiga tahun

No comments:

Post a Comment