LA TAHZAN,JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH,LA TAHZAN, JANGAN BERSEDIH, LA TAHZAN ,JANGAN BERSEDIH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

CIKGU ZUL PASIR TUMBUH

Sunday, June 28, 2009

PENGAJIAN AM (1)
PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU PBB
PENGENALAN

Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu (PBB) ditubuhkan pada 24 Oktober 1945 di Amerika Syarikat .
Kini, bilangan negara anggota PBB ialah 191 buah negara; negara terakhir yang menyertai PBB ialah Timur –Leste pada 27 September 2002.
Ibu pejabat PBB terletak di New York, Amerika Syarikat.
Keanggotaan PBB terbuka kepada semua negara yang merdeka dan bersetuju untuk menerima Piagam PBB.

MATLAMAT PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU
Menjamin keamanan dan keselamatan antarabangsa serta menyelesaikan perselisihan dan penindasan (dalam usaha ini , PBB mungkin perlu melancarkan serangan ketenteraan).
Menwujudkan hubungan yang baik dikalangan negara yang merdeka .
Menggalakkan pertubuhan ekonomi, social dan kebudayaan serta melindungi hak-hak asasi manusia tanpa mengira bangsa , jantina , atau agama .
Menyatupadukan penduduk dunia.

STRUKTUR PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU
PERHIMPUNAN AGUNG
Perhimpunan Agung badan terbesar PBB kerana dihadiri wakil-wakil semua negara anggota PBB .
Perhimpunan Agung diadakan setahun sekali untuk membahaskan segala hal yang berhubung dengan matlamat PBB
MAJLIS KESELAMATAN
Majlis Keselamatan badan yang terpenting dalam PBB.
Majlis Keselamatan memainkan peranan yang berikut :
(a) menjaga dan megekalkan keamanan serta keselamatan antarabangsa , iaitu bertumpu pada penyelesaian politik antarabangsa
(b) menghentikan pencerobohan oleh sesebuah negara atau kuasa asing terhadap negara lain .
Majlis Keselamatan terdiri daripada 15 anggota , iaitu 5 anggota tetap dan 10 anggota tidak tetap .
Anggota-angota tetap Majlis Keselamatan ialah Amerika Syarikat , Rusia , United Kingdom, Perancis dan China ; setiap anggita tetap itu mempunyai kuasa veto.
Anggota-anggota tidak tetap Majlis Keselamatan dipilih oleh Perhimpunan Agung untuk berkhidmat selama satu penggal ( dua tahun ).
Malaysia pernah menjadi anggota tidak tetap Majlis Keselamatan bagi tempoh 1965-1966,1989-1990, dan 1999-2000 .

SEKRETARIAT

Sekretariat menjalankan kerja-kerja harian Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB)
Tugas-tugas secretariat termaksud :
(a) Mentadbir operasi pengaman ;
(b) Menjadi pengantara dalam pertikaian antarabangsa ;
(c) Meninjau masalah dan trend ekonomi dan sosial ;
(d) Mengelolakan persidangan antarabangsa tentang isu- isu dunia ;
Sekretariat diketua oleh setiausaha Agung PBB yang dipilih oleh Perhimpunan Agung atas cadangan Majlis Keselamatan .
Sekretariat diketua oleh setiausaha Agung PBB yang dipilih oleh Perhimpunan Agung atas cadangan Majlis Keselamatan .
Tempoh perkhidmatan setiausaha Agung PBB ialah lima tahun dan tempoh itu boleh diperbaharu
Senarai Setiausaha Agung PBB adalah seperti yang berikut :
(a) Trygve Lie dari Sweden (1946-1952)
(b) Dag Hammarskjold dari Norway (1952-1961)
(c) U Thant dari Burma (1961-1971)
(d) Kurt Waldheim dari Austria (1971-1982)
(e) Javier Perez de Cuellar dari Peru (1982-1991)
(f) Boutros Boutros Ghali dari Mesir (1991-1996)
(g) Kofi Annam (1996-kini)

MAHKAMAH JENAYAH ANTARABANGSA (ICC)
Mahkamah jenayah antarabangsa (ICC) ialah mahkamah antarabangsa kekal yang pertama ditubuhkan untuk ,mengadili jenayah antarabangsa yang serius .
Bidang kuasa dan fungsi ICC tertakluk kepada statut Rom ynag berkuat kuasa pada 1 Julai 2002.
Sesiapa yang melakukan sebarang jenayah yang terkandung dalam statut Rom selepas tarikh tersebut boleh didakwa oleh ICC .

ICC akan mengadili jenayah yang paling serius yang mempegaruhi masyarakat antarabangsa seperti :
(a) jenayah pembunuhan kaum beramai-ramai ;
(b) jenayah terhadap kemanusiaan seperti pembunuhan ,penghambaan dan penyeksaan ;
(c) jenayah perang seperti pembunuhan dengan niat, penyeksaan ,dan layanan tidak berperikemanusiaan ;
(d) jenayah pencerobohan ketenteraan ;
ICC berkuasa untuk menjatuhakn hukuman penjara atau hukuman mati terhadap pesalah.

BEBERAPA MAJLIS EKONOMI DAN SOSIAL PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU
PERTUBUHAN PENDIDIKAN , SAINTIFIK, DAN KEBUDAYAAN PBB (UNESCO)
Pertubuhan Pendidikan ,Saintifik dan Kebudayaan PBB (UNESCO) ditubuhkan pada tahun 1945 dan beribu pejabat di Paris, Perancis .
UNESCO membantu negara-negara anggotanya membina keupayaan manusia dan institusinya dalam pelbagai bidang
UNESCO juga menggalakkan kerjasama antarabangsa dikalangan negara anggotanya dalam bidang pendidikan ,sains ,social, kebudayaan dan komunikasi .
UNESCO berfungsi sebagai makmal idea untuk menwujudkan perjanjian universal tentang isu-isu etika yang timbul .
UNESCO juga berfungsi sebagai pusat yang menyebarkan dan berkongsi maklumat serta pengetahuan.

PERTUBUHAN KESIHATAN SEDUNIA (WHO)
Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) beribu pejabat di Geneva, Switzerland.
Matlamat WHO adalah untuk meningkatkan taraf kesihatn manusia sejagat .
WHO telah melancarkan kempen membasmi deman kepialu secara meluas antara tahun 1955-1964 .
WHO terlibat dalam pelancaran pelbagai imunisasi terhadap penyakit seperti Rubella .
WHO telah melancarkan UNAIDS untuk membasmi penyakit AIDS pada Disember 1998.

PERTUBUHAN MAKANAN DAN PERTANIAN (FAO)
Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) beribu pejabat di Rom, Itali
Matlamat FAO adalah untuk meningkatkan pengeluaran makanan ,membaiki system agihan makanan ,dan mengatasi kebuluran .
FAO menghulurkan bantuan makanan kepada Somalia, Korea Utara yang mengalami kebuluran ,dan mangsa perang di Bosnia dan Kosovo .

PERTUBUHAN BURUH ANTARABANGSA (ILO)
Pertubuhan Buruh Antarabangsa (ILO0 ditubuhkan pada tahun 1910 semasa penubuahn Liga Bangsa dan masih dikekalkan selepas penubuhan Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu .
ILO menegakkan keadilan social khasnya untuk golongan pekerja .
ILO mengubal standard buruh antarabangsa dengan menetapkan standard hak-hak asasi buruh yang minimum seperti :
(a) kebebasan untuk berpersatuan
(b) hak untuk mengendalikan persatuan
(c) perjanjian kolektif
(d) pemansuhan buruh paksa
(e) kesamaan peluang dan layanan
ILO juga menggalakkan pembangunan organisasi majikan dan pekerja yang bebas serta menyediakan latihan dan khidmat nasihat kepada organisasi itu

TABUNG KEWANGAN ANTARABANGSA (IMF)
Tabung Kewangan Antarabangsa (IMF) ialah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada 184 buah Negara anggota
IMF ditubuhkan untuk menggalakkan kerjasama kewangan antarabangsa melalui intitusi tetap yang meyediakan jentera bagi perundingan tentang masalah kewangan antarabangsa
IMF juga menggalakkan kestabilan tukaran wang asing dan memelihara aturan tukaran wang asing yang tersusun dikalangan anggotanya
IMF juga memberikan bantuan kewangan sementara kepada Negara-negara yang mengalami krisis kewangan untuk membantu Negara-negara tersebut menghadapi masalah itu

PESURUHJAYA TINGGI TENTANG ORANG PELARIAN PBB (UNHCR)
Pesuruhjaya Tinggi Tentang Orang Pelarian PBB (UNHCR) ditubuhkan pada tahun 1950
UNHCR bertanggungjawap untuk memimpin dan menyelaraskan tindakan antarabangsa bagi perlindungan orang pelarian dan menyelesaikan masalah mereka
Tujuan utama UNHCR adalah untuk melindungi hak dan kebajikan orang pelarian
UNHCR berusaha untuk memastikan bahawa setiap orang pelarian berhak untuk mendapatkan suaka dan mencari tempat perlindungan yang selamat di Negara lain
UNHCR juga membantu orang pelarian kembali ke negara asal mereka atau menetap di Negara lain

PERSIDANGAN PERDAGANGAN DAN PEMBANGUNAN PBB (UNCTAD)
Persidangan Perdagangan dan Pembanganan PBB (UNCTAD) ditubuhkan pada tahun 1964
UNCTAD bertujuan untuk mengintegrasikan Negara-negara sedang membangun kedalam ekonomi dunia
UNCTAD merupakan titik focus dalam PBB bagi pengurusan isu perdagangan dan pembangunan secara persepadu serta isu-isu lain yang berkaitan dalam bidang kewangan teknologi dan pelaburan
UNCTAD ialah forum bagi perbincangan antara kerajaan yang di sokong oleh perbincangan dengan pakar ekonomi serta pertukaran pengalaman untuk mencapai persetujuan sebulat suara

TABUNG KANAK-KANAK PBB (UNICEF)
Tabung Kanak-kanak PBB (UNICEF) ialah badan dunia yang mempertingkatkan kehidupan setiap kanak-kanak
Tujuan penubuhan UNICEF adalah untuk berkerjasama dengan pihak-pihak lain untuk mengatasi kemiskinan, keganasan, penyakit, dan diskriminasi yang dihadapi oleh kanak-kanak
UNICEF menganjurkan langkah-langkah untuk memberi kanak-kanak penjagaan yang terbaik dalam kehidupannya
UNICEF menggalakkan pendidikan untuk kanak-kanak perempuan untuk memastikan mereka menghabiskan pendidikan peringkat sekolah rendah sekurang-kurangnya.


MALAYSIA DAN PERTUBUHAN BANGSA-BANGSA BERSATU
SEBAB-SEBAB KEMASUKAN

Untuk melicinkan percantuman sabah dan Sarawak
Untuk menikmati bantuan tertentu
Contohnya: WHO dan FAO banyak menghulurkan bantuan melalui pejabat masing-masing di kuala Lumpur
ISU-ISU YANG MELIBATKAN MALAYSIA DAN PBB
Konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia diselesaikan melalui Majlis Keselamatan PBB pada tahun 1963
Kemasukan sabah dan Sarawak ke Malaysia melalui referndum suruhanjaya Cobbold yang ditubuhkan oleh PBB
Tuntutan terhadap pulau Ligitan dan pulau Sipadan antara Malaysia dengan Indonesia dirujuk kepada mahkamah pengadilan Antarabangsa (ICJ) pada tahun 1998
Tuntutan terhadap Pulau Batu Putih antara Malaysia dengan Singapura dirujukan kepada ICJ pada tahun 2003

PERANAN MALAYSIA DALAM PERHIMPUNAN AGUNG PBB
Malaysia juga memainkan peranan yang aktif dalam Perhimpunan Agung PBB. Isu-isu dan perjuangan Malaysia dalam PBB bagi membangkitkan kesedaran antarabangsa dalam isu-isu berikut :
(a) memerangi penyalahgunaan dadah
(b) masalah orang pelarian
(c) menghentikan Dasar Aparteid
(d) menentang pencerobohan Rusia di Afghanistan
(e) kekejaman Israel
(f) masalah ekonomi negara-negara miskin
(g) isu Antartika

MASALAH –MASALAH DALAM PBB
Masalah membayar gaji kepada ramai kakitangannya
Menanggung perbelanjaan agengsinya di serata pelosok dunia
Ahli-ahli PBB, termaksud Amerika Syarikat, belum menjelaskan hutang yang banyak

SEBAB-SEBAB UTAMA SIKAP KURANG SENANG MALAYSIA TERHADAP PBB
PBB telah banyak dipengaruhi oleh kuasa-kuasa besar dunia
PBB menyelesaikan isu agak lambat dan menggamalkan dasar pilih kasih
PBB tidak berupaya untuk mencegah keganasan Amerika Syarikat di Iraq
Majlis Keselamatan PBB tidak demokratik kerana 5 anggota tetapnya mempunyai kuasa veto.

2 comments:

  1. nak tanya laa tahun pertubuhan UNCTAD memang tahun 1964 ker? sebab ada yg tulis 1969

    ReplyDelete